Pracownicy:

W firmie najważniejszy jest pracownik, dlatego najwięcej czasu poświęciliśmy nad przejrzystym systemem umożliwiającym zarządzanie pracownikami w firmie.

W ramach tego:

 • Monitorujemy badania lekarskie, szkolenia BHP, psychotesty, terminy uprawnień, umowy okresowe
 • Wygenerujemy skierowanie na badania lekarskie
 • Wygenerujemy skierowanie na szkolenia BHP
 • Generujemy kartę zapoznania z oceną ryzyka zawodowego
 • Monitorujemy uprawnienia pracownicze

I wiele innych

Szkolenia:

Dzięki innowacyjnemu podejściu do szkoleń mamy możliwość zarządzania szkoleniami w obsługiwanej firmie.

W ramach tego możemy:

 • Zaplanować szkolenia pracowników
 • Wygenerować kartę szkolenia wstępnego
 • Wygenerować kartę szkolenia okresowego
 • Wygenerować dokumentację szkoleniową
 • Wygenerować egzamin szkolenia okresowego
 • Stworzyć grupy szkoleniowe
 • Wygenerować zaświadczenia BHP
 • Przypilnować terminów ważności szkoleń BHP dla firm zewnętrznych

Zaplanowane szkolenia pojawią się w Twoim kalendarzu

Dokumenty:

Pomocnik BHP pomoże również w usystematyzowaniu dokumentacji BHP w zakładzie pracy, gdzie w każdej chwili można mieć dostęp do aktualnych instrukcji czy też własnych dokumentów BHP.

Pomocnik BHP daje możliwość:

 • korzystania z gotowych instrukcji
 • tworzenia własnych dokumentów
 • przypisywania dokumentów do konkretnych firm

E-learning:

Wkrótce pojawi się więcej szczegółów.

Ocena Ryzyka Zawodowego:

Ocena ryzyka jest jednym z ważniejszych elementów bezpieczeństwa firmy, ale zarządzenie ryzykiem w wersji stacjonarnej jest dość kłopotliwe.

Dlatego oferujemy Państwu:

 • 4 metody do wyboru: PN-N-18002 trój- i pięcio-stopniowa, PHA oraz Risk Score
 • Możliwość tworzenia oceny ryzyka zawodowego na podstawie wzorców
 • Wybieranie zagrożeń ze stworzonej listy
 • Tworzenie oceny ryzyka na podstawie już stworzonej oceny ryzyka
 • Powiązanie zagrożeń ze środkami ochrony indywidualnej

Monitor uprawnień firmy:

Uprawnienia do używania maszyn oraz urządzeń są bardzo kłopotliwym elementem pracy ze względu na brak możliwości znalezienia osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w sytuacji gdy np. osoba zajmująca się tym do tej pory zachoruje.

Pomocnik BHP zapisze uprawnienia:

 • Uprawniające do kierowania pojazdami wraz z terminami ważności
 • Uprawniające kierowców zawodowych na: przewóz osób, szkolenia kwalifikacyjne, karta kierowcy, ADR
 • Energetyczne z podziałem na grupy, czynnośc oraz rodzaj
 • UDT wraz z kategoriami uprawnień
 • Uprawniające do używania maszyn budowlanych wraz z kategoriami
 • Uprawnienia spawacza z pełną informacją o posiadanych kwalifikacjach
 • Uprawnienia na rusztowania

Dokumentacja wypadkowa:

Pomocnik BHP oferuje stworzenie profesjonalnej dokumentacji powypadkowej, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

 • Stworzymy zawiadomienie o zdarzeniu
 • Wygenerujemy powołanie komisji powypadkowej
 • Wygenerujemy protokół z oględzin miejsca zdarzenia
 • Wygenerujemy informacje uzyskane od świadków/poszkodowanego
 • Wygenerujemy protokół powypadkowy
 • Wygenerujemy polecenie wykonania zaleceń profilaktycznych
 • Wygenerujemy kartę statystyczną
 • I wiele innych

Budynki:

Pomocnik BHP oferuje również monitorowanie budynków należących do firmy i związanych z nimi terminów.

System przypomni o:

 • Kontroli rocznej
 • Kontroli pięcioletniej
 • Terminie ważności świadectwa energetycznego
 • Kontroli kotłów zamontowanych w budynkach
 • Kontroli urządzeń chłodniczych

Pojazdy:

Możliwość kontroli rozszerzyliśmy o pojazdy wykorzystywane w firmie. Ze względu na ich różnorodność i ilość terminów, nie sposób w prosty sposób tego pilnować. Dzięki Pomocnikowi BHP staje się to wyjątkowo łatwe.

Pomocnik BHP przypilnuje:

 • Obowiązkowy przegląd techinczny
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC
 • Ubezpieczenie AC
 • Ważności obowiązkowej gaśnicy samochodowej
 • Ważności butli LPG
 • Tachografów
 • Wind
 • HDS
 • Przeglądów ADR
 • Przeglądów skrzynki ADR

Umożliwi także przypisanie pracownika (posiadającego odpowiednie uprawnienia) do pojazdu.

Maszyny i urządzenia:

Obowiązki pracodawcy jak i firmy względem maszyn oraz związanych z nimi obowiązku przeglądów, kontroli zewnętrznych czy też napraw.

Mamy możliwość wprowadzenia między innymi:

 • Urządzenia budowlane i drogowe
 • Urządzenia transportu bliskiego
 • Urządzenia ciśnieniowe
 • Zbiorniki
 • Dźwigniki
 • Zdefiniować własne urządzenie

Rejestry BHP:

Pomocnik BHP umożliwia prowadzenie rejestrów BHP wymaganych w każdym przedsiębiorstwie.

Poprowadzimy za Ciebie:

 • Rejestr czynników szkodliwych na stanowisku pracy
 • Rejestr pracowników wykonujących pracę w kontakcie z substancjami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • Rejestr prac w kontakcie z substancjami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • Rejestr prac narażających pracowników na czynniki szkodliwe o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Pomiary czynników środowiska pracy:

Pomocnik BHP pomoże Ci we wprowadzeniu do rejestrów pomiarów czynników środowiska pracy, a także pomoże przypilnować terminów następnych pomiarów.

Poprowadzimy za Ciebie:

 • Pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy
 • Wygenerujemy kartę badania pomiarów środowiska pracy
 • Wygenerujemy rejestr pomiarów czynników szkodliwych
 • Monitorujemy następne pomiary

System zarządzania ŚOI:

Pomocnik BHP umożliwia również zarządzenie wydawaniem środków ochrony indywidualnych oraz monitoruje terminowość ich wydawania.

 • Monitoruje terminy ważności wydania ŚOI
 • Generuje kartę wydania/zdania środka ochrony indywidualnej
 • Umożliwia wydanie jednego typu ŚOI
 • Umożliwia grupowe wydawanie ŚOI
 • Daje możliwość zarządzania ŚOI oraz przypisywania ich do stanowisk pracy

Zarządzanie i komunikacja:

Dla kadry zarządzającej ważne jest informacja o stanie bezpieczeństwa w firmie. Dzięki pomocnikowi jest to możliwe, nie trzeba czekać całego roku na Roczny Raport. Dodatkowo osoby zajmujące się sprawami BHP mogą rozdzielić między sobą zadania aby jeszcze bardziej efektywnie dbać o bezpieczeństwo wewnątrz firmy.

Dzięki Pomocnikowi BHP:

 • Kadra zarządzająca może podglądać na bieżąco stan bezpieczeństwa w firmie
 • Możliwość zintegrowania wielu działów (dział utrzymania ruchu, transport, budynki)
 • Każda osoba w systemie może się porozumiewać za pomocą wbudowanego komunikatora
 • Przypisać każdemu inspektorowi zakres działań
 • Dodać osoby spoza działu BHP np. kierownika utrzymania ruchu i przydzielić mu możliwość monitorowania maszyn i urządzeń w firmie

Nasze pakiety

Przetestuj już teraz za darmo

bez żadnych zobowiązań, lub skontaktuj się z nami, a my służymy Ci radą